ralФирмата разполага с линия за полимерно прахово боядисване, с размер на пещта:6500/2000/1300мм.и гарантира кратки срокове на изпълнение- до 48 часа.

Полимерното прахово боядисване намира приложение за покрития, устойчиви на външни атмосферни условия Алуминиева дограма, огради, алуминиеви парапети и много други. Тези полимерни прахове са съставени на база висши полиестерни смоли и притежават най-висока степен на устойчивост спрямо ултравиолетовата светлина, както и много добри физични и механични показатели – висока еластичност и устойчивост на удар, сила на изтегляне и драскотини ; не губят гланца си от периодичната смяна на климатичните условия , не жълтеят и не матират даже и при продължителен период на експлоатация.
На база своите специфични свойства полиестерните прахови бои намират приложение при покрития на фасадни елементи, алуминиева дограма, градински мебели, оградни съоръжения, автомобилни принадлежности и др. При завишени изисквания за корозионна защита по отношение на външни атмосферни влияния, освен задължителното обезмасляване на детайлите е необходимо допълнително обработване на повърхнините като фосфатиране и хроматиране.