Подходящи стъкла за подходящо място

Трикамерна, четирикамерна или петкамерна дограма?       Празните пространства в конструкцията на профила от PVC или така наречените камери влияят върху изолационния коефициент на дограмата. С други думи казано – колкото повече са камерите, толкова по-добър е този коефициент.   Трикамерната PVC дограма е подходяща за употреба в нормални градски условия.  За климатичния пояс…